Afwatering

Vergroten diameter afvoerbuis van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. De exploitant  van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie wilde tijdens de bouw de diameter van de afvoerbuis vergroten. Omdat er geen verdere graafwerkzaamheden meer mogen worden verricht naast een nieuw gestort gedeelte hebben we een oplossing geboden door er een staalpersing van ø 323 mm naast te maken. Dit over een lengte van 24 meter naar het overstortbassin.