Camerabewaking & verkeersveiligheid

Met camerabewaking in en rondom je woning en/of bedrijfspand vergroot je de veiligheid aanzienlijk. Je herkent er bezoekers mee, je kunt er mee observeren en identificeren. Rijkswaterstaat maakt gebruik van camera’s op en langs de weg en vaarweg, bij tunnels, viaducten, bruggen en sluizen. Of het nu gaat om een overheidsinstelling of de particuliere woningbezitter die een camerabewakingssysteem aan wil laten leggen: de voorkeur gaat altijd uit naar zo min mogelijk overlast tijdens de aanleg.