Staalpersing, persboring ook wel horizontale grondboring genoemd.

Doorpersen met stalen mantelbuis, nauwkeurig boren in moeilijke omstandigheden. 
 
Bij een staalpersing wordt de raket achter de stalen buis bevestigd, zodat deze de leiding voor zich uit door de grond slaat.  Deze leiding dient tevens ter bescherming van kabels en leidingen en blijft ook nadien altijd in de grond aanwezig.  Wilt u er in de toekomst nog een kabel of leiding bij invoeren, kan dit altijd.  
De bodemgesteldheid en omgevingsfactoren laten niet altijd het gebruik van alternatieve boorsystemen toe. 
Bij het maken van een staalpersing kunnen verschillende grondsoorten doorkruist worden. 
Tevens kan dit een perfecte oplossing bieden voor het verbinden van sloten ter verbetering van afwatering of beregeningscapaciteit.  De leiding is aan de voorzijde geopend. 
Omdat de voorzijde open is, wordt na het aanbrengen van de stalen mantelbuis de grond uit de buis verwijderd. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een avegaar, met perslucht of met spoelwater. 
Wanneer de stalen buis aan de overzijde, het ontvangstgat, is kunnen er een breed scala aan kabels en/of leidingen door de stalen mantelbuis gevoerd worden.  Hierbij is het niet nodig om de betonweg of asfaltweg opengebroken dient te worden.  Ook onder bomen door persen is een prima methode om schade aan bomen en boomwortels te voorkomen.  De stalen mantelbuis kan zowel waterpas, op afschot of op tegenschot worden aangebracht.  Staalpersingen voorkomen kostbare maatregelen zoals verkeersafzettingen of asfaltzagen en voorkomen tevens hinder voortkomend uit het afsluiten van de openbare wegen.
Het kruisen van wegen, pleinen, bomen en zelfs woningen kan zonder hinder en/of schade aan omgeving worden uitgevoerd.  Denk hierbij aan aanleg zonnepaneel parken, renovatiewerkzaamheden nuts voorzieningen, vervanging van oude rioolsystemen, zonder daarbij de complete vloer open te breken.  Geen wegverzakkingen, zelfs bij ondiepe boringen. De lengte/afstand die door middel van een staalpersing overbrugt kan worden is sterk afhankelijk van de dichtheid van de ondergrond.  De grondsoort die in Nederland het meest voorkomt is zand en hierbij is een afstand van 30 a 40 meter geen uitzondering.  De diameter van onze staalpersingen variëren van minimaal ø 110 mm tot ø 273 mm, deze hebben wij altijd op voorraad, grotere diameter kan op aanvraag.